zhaohun 发表于 2010-9-24 10:12:47

项目竞标:外包(定制进销存软件开发)

有几个项目外包.
要求:
1.有二年以上的VB\SQL2000开发经验!
   
2.能按客户的要求独立完成整个模块.
   
3.最好在广州.


有意向的请拨打:13710792677
                         QQ:8690602
页: [1]
查看完整版本: 项目竞标:外包(定制进销存软件开发)